About Us

Mircea Ştefan

Email: bartandesign@gmail.com

About the Author
Mircea Stefan (nee Bartan) was born in September 29 th 1947 in Tileagd – Bihor in Romania, as
the first son of Stefan and Veronica Bartan.
He attends the Elementary and Mid School in his native Tileagd, graduates the Alesd High
School and from 1967 to 1972 he is a student at Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca,
Romania.
After graduating The Faculty of Physics with major in Electronics, he works as Physicist at
Ferrites Factory In Urziceni, and then from 1975 to 1991 he is a Senior Research Scientist at
The Research Institute for Electronics in Bucharest.
Between 1991 and 1993 he is a Senior Editor at Radio Romania – Bucharest in the Department
of Science-Culture-Education, where he realizes and broadcast the show “From Information to
Informatics”
In 1992 he starts his own business Mira Bart SRL in Bucharest .
In 1995 he immigrates in USA together with his wife Maria Bartan and his two sons Florin and
Radu, as recipients of Diversity Visa and settles in Greater Cleveland area, at the shore of Lake
Erie. In year 2000 he becomes USA citizen and starts his own family business Bartan Design
Inc.
His debut in poetry was in 1971 while he was a student, when he published four poems in the
Literary Magazine Echinox in Cluj-Napoca.
Over the years, he published in numerous prestigious literary magazines as: Familia, Steaua,
SLAST, Citadela, Tribuna etc.
He is a member of the Writers Union of Romania.
His debut in volume happens in 1987 with Alpha ‘87 together with other poets, some of which
became famous in Romanian literature in the last 25 years.

Repere biografice

MIRCEA ŞTEFAN – pseudonimul lui Mircea-Ștefan Bârţan s-a nǎscut în Tileagd-Bihor la 29
septembrie1947.Pǎrinţii- tata: Ştefan(n.15 decembrie 1916-d.30 iulie 1986) din Cǎlǎtani-
Tileagd,mama:Veronica(n.8 martie 1928-d.6 decembie 2009) din Sǎcǎdat,are un frate Aurel cu
doi ani mai tânǎr şi o sorǎ Monica Simuţ din partea tatǎlui, dintr-o casǎtorie anterioarǎ.Poetul
este cǎsǎtorit cu Maria (Gheorghiţǎ) din Arad şi are doi fii: Florin (n.5 mai 1975) şi Radu (n.15
iulie 1977).
Dupǎ şcoala primarǎ din comuna natalǎ, urmeaza Liceul Teoretic din Aleşd fiind absolvent al
primei promoţii a liceului în 1965.
Dupǎ efectuarea stagiului militar (1966-1967) urmeaza cursurile Facultǎţii de Fizicǎ a
Universitǎţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca pe care le absolvǎ în 1972.
Pânǎ în 1975 este fizician la Ferite Urziceni dupǎ care lucreazǎ în Bucureşti la Institutul de
Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tenologicǎ pentru Electronicǎ (1975-1991) ocupând funcţia de
Cercetător Ştiinţific.
Între 1991-1993 este redactor principal la Radio România Cultural, Departamentul pentru
Ştiinţǎ-Educaţie-Învǎţǎmânt şi editor al emisiunii ,,De la informaţie la informaticǎ”.
Pânǎ la plecarea în Statele Unite ale Americii (iunie 1995) este managerul propriei firme,Mira
Bart SRL.În acesti ani face mai multe vizite de documentare prin ţǎrile
europene,Germania,Franţa,Elveţia.
În 1995 se stabileşte cu familia în Statele Unite ale Americii beneficiind de „Diversity
Viza”.Locuieşte în statul Ohio,aproape de lacul Erie
în zona Marelui oraş Cleveland,deschizând o micǎ intreprindere familialǎ


de prelucrare a granitului şi marmurei cu aplicaţii diverse. Aici achiziţioneazǎ o proprietate într-o
zonǎ de rezervatie naturalǎ,proprietate numitǎ generic pentru prieteni:,,Casa poetului”, unde
printre brazi şi cǎprioare se dedicǎ finalizǎrii ,,marilor proiecte” literare.
Mare amator de computere,şah şi grǎdinǎrit Mircea Ştefan îşi trǎieşte din plin o a doua tinereţe
înconjurat de o naturǎ generoasǎ şi o familie care îl încurajază şi îl susţine.
Debuteazǎ în poezie cu patru poeme în revista ,,Echinox” (1972).Colaboreazǎ sporadic la
reviste literare precum ,,Familia” din Oradea,revista ,,Steaua “ din Cluj-Napoca sau Suplimentul
literar,,SLAST” din Bucureşti.Grupaje importante de poeme i-au fost publicate în anii din urmǎ la
revistele ,,Citadela” din Satu-Mare „Destine Literare” din Montreal și „Tribuna” din Cluj-Napoca.
Debutul în volum are loc prin concurs la Editura Dacia din Cluj-Napoca
într-o carte de referinţǎ ,,Alpha 87”alǎturi de alţi autori deveniţi în ultimii 25 de ani personalitǎţi
literare importante în România.Mircea Ștefan este membru al Uniunii Scriitorilor din România.